Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
 
Hejnał Lubomierza
Kino za rogiem
Portal Mapowy
gazeta Sami Swoi
Powiadamianie SMS
Konsultacje społeczne
Interwencje
Księga gości
Baza firm
Mapa
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Statystyka
Licznik odwiedzin:
9010364
Dzisiaj:
526
Gości on-line:
3
Twoje IP:
54.225.20.19
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Podsumowanie kadencji i okresu programowania

Podsumowanie kadencji i okresu programowania

 

 Szanowni Państwo

- dsc_4105_ziolkowski_wieslaw---_format_dodatkowy-102x152_mm.jpgMija 6 lat pracy mojej jako Burmistrza i  blisko połowy obecnego składu Rady.

Zastaliśmy wiele nierozwiązanych problemów:

- fatalny stan dróg zarówno gminnych jak i powiatowych,

-  zaniedbane cieki wodne,

- niedosyt mieszkaniowy w sensie ilościowym i jakościowym,

- potrzeby remontowe obiektów  gminnych,

- dziurawe dachy,

- wyeksploatowane kotłownie,

- nieczynne świetlice wiejskie,

- konieczność remontu lub budowy ośrodka zdrowia,

- groźba likwidacji (przez Powiat) Zespołu Szkół – sztandarowej instytucji dla Lubomierza.

Trzeba przyznać, iż tylko gospodarka odpadami jeszcze przed zmianą ustawy śmieciowej funkcjonowała tu nieźle.

Wielu problemom podołaliśmy, wiele jeszcze przed nami, ważne, że w gminie wzrosło zaangażowanie mieszkańców, dzięki czemu wszyscy czujemy się odpowiedzialni za rozwój Gminy.

W ubiegłym roku z budżetu na dotacje różnych inicjatyw społecznych Urząd wydał ok. 50 tys. zł, co poprzez udział pracy mieszkańców zaowocowało obiektami i działaniami o wartości 250 tys. zł

Dzięki takim inicjatywom m.in.

- mieszkańcy Olesznej Podgórskiej uporządkowali teren wokół swojej świetlicy i wykonali stoły i ławki, z których korzystają wszystkie sołectwa,

- mieszkańcy Pasiecznika uporządkowali teren koło kościoła,

- w Pławnej wybudowano przy boisku sportowym miejsce integracji mieszkańców i trwa budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej,

- mieszkańcy Wojciechowa, Pasiecznika i Chmielenia w ramach inicjatywy lokalnej wyremontowali  budynki remiz strażackich,

-  mieszkańcy Milęcic mocno zaangażowali się w budowę i uporządkowanie terenu remizy strażackiej.

To tylko kilka przykładów, o szczegółach możecie Państwo poczytać na naszej stronie internetowej www.lubomierz.pl w zakładce INICJATYWA LOKALNA.

Bardzo pozytywne efekty przyniósł Fundusz Sołecki, przeznaczany głównie na remonty dróg, poprawę oświetlenia wsi czy doposażenie świetlic.

Reasumując sześć lat  pracy najistotniejsze osiągnięcie to fakt, iż dzięki skutecznej umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych podwoiliśmy  budżet Gminy,  z ok. 11 mln w 2007 dzisiaj mamy ponad 22 mln. zł.

W okresie programowania 2008 – 2014 dzięki profesjonalnie przygotowanej i profesjonalnie pracującej kadrze pracowników samorządowych pozyskaliśmy dodatkowe 14 377 517,49 zł,  co pozwoliło na realizację kilkudziesięciu projektów na łączną wartość 24 557 503,77 zł.

Cieszy mnie myśl o tym co jeszcze wydarzy się do końca tej kadencji; m.in. remont drogi powiatowej Pławna – Lubomierz, który będzie możliwy dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy oraz wizja nowych mieszkań odzyskanych po remoncie spalonej kamienicy w Rynku.

 Dosłownie w ostatnich dniach udało nam się jeszcze pozyskać środki na wykonanie do końca roku remontów dachów obiektów SP w Lubomierzu tj. dach Małej Szkoły i małej sali gimnastycznej w Lubomierzu.

Na zakończenie tej kadencji dziękuję wszystkim Radnym Gminy Lubomierz, za bardzo dobrą współpracę w realizacji zadań ustawowych Gminy i przy realizacji ważnych dla Gminy projektów.

Dziękuję Sołtysom i Radom Sołeckim i wszystkim aktywnym mieszkańcom naszej Gminy.

Dziękuję proboszczom i radom parafialnym naszych parafii, szczególnie gorąco dziękuję:

 - Ks. Ryszardowi Trzósło za zaangażowanie w renowację Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny i Św. Maternusa w Lubomierzu,

-  ks. Krzysztofowi Bochenek  za remont dachu kościoła parafii Św. Tekli w Pławnej i dachu kościoła w Golejowie p.w. Św. Feliksa i Adaukta,

-  ks. Janowi Misiurkowi za bieżącą renowację kościoła w Wojciechowie oraz budowę miejsca postoju dla turysty przy kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pasieczniku,

-  ks. Szymonowi Bajakowi za renowację cokołu wokół kościoła p.w. Św. Mikołaja w Chmieleniu. Wszystkie te starania przyczyniają się do poprawy wizerunku i turystycznej promocji Gminy Lubomierz.

Kieruję również podziękowania dla wszystkich funcjonariuszy OSP, którzy w chwilach zagrożenia nieśli swą pomoc mieszkańcom naszej Gminy Lubomierz.

 Dziedziny,  w których te projekty zostały zrealizowane, przedstawia poniższa tabelka.

Lp.

Rodzaje inwestycji

Wartość

Kwota dofinansowania

Środki własne

1.

INWESTYCJE MIESZKANIOWE

 

2 826 850,73

 

1 441 417,32

 

1 385 433,42

 

2.

INWESTYCJE I REMONTY        W OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

5 071 296,98

 

2 997 251,62

 

2 074 045,36

 

3.

INWESTYCJE W DROGI          I INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ

8 454 959,11

 

4 481 875,34

 

3 973 083,77

 

4.

INWESTYCJA W WODOCIĄGI   I KANALIZACJĘ

2 835 361,31

 

1 534 557,00

 

1 300 804,31

 

5.

INWESTYCJE  W INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ I TURYSTYCZNĄ

2 593 238,77

 

1 319 055,35

 

1 274 183,42

 

6.

PROJEKTY MIĘKKIE

 

2 775 796,87

 

2 603 360,87

 

172 436,00

 

RAZEM

24 557 503,77

 

14 377 517,49

 

10 179 986,28

 

Poniżej przedstawiam prezentacje wszystkich projektów zrealizowanych w latach 2008 - 2014.

Inwestycje mieszkaniowe - pobierz

Inwestycje i remonty w obiekty użyteczności publicznej - pobierz

Inwestycje w drogi i w infrastrukturę drogową - pobierz

Inwestycje w wodociągi i kanalizację - pobierz

Inwestycje w infrastrukturę sportową i turystyczną - pobierz

Projekty miękkie - pobierz

Oprócz remontów i inwestycji realizowanych przez Gminę nie sposób nie wspomnieć inwestycjach i pracach naprawczych na ciekach wodnych, realizowanych zarówno przez Powiat Lwówecki, jak RZMiUW we Wrocławiu, które nie tylko wzmocniły bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale też wzmocniły estetykę i wizerunek naszej Gminy:

Zrealizowane prace na ciekach wodnych w Gminie Lubomierz

Wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim:

Maciejowiec – Maciejowicki Potok

Dotacja: 3 059 000,00 zł                Wartość: 2 333 768,21 zł

Pasiecznik – dopływ Więźca

Dotacja: 2 165 000,00 zł                Wartość: 2 514 354,74 zł

Wykonane przez RZMiUW w latach 2010 – 2014

Pławna – Srebrna – 2,4 km – 369 125 zł

Golejów – Kózka – 1,42 km – 84 536 zł

Pasiecznik – Więziec – 5,3 km – 62 585 zł

Popielówek – Popiel – 2,1 km – 14 842 zł

Radoniów – Młyńska Struga – 0,9 km – 8 060 zł

Prace obejmowały bieżące konserwacje, naprawę murów oporowych  i przepustów.

„Oldza – odbudowa koryta cieku m. Gryfów Śląski gm. Lubomierz” (Wojciechów, Milęcice, Oleszna Podgórska) współfinansowany  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Dotacja: 11 413 000,00 zł                              Wartość: 12 756 943,59 zł.

Wspominając bezpieczeństwo powodziowe kieruję podziękowania dla wszystkich funcjonariuszy OSP, którzy w chwilach zagrożenia nieśli swą pomoc mieszkańcom naszej Gminy. Dziś możemy być dumni z naszych formacji OSP, od 2012r funkcjonujemy w Krajowym Systemie Ratownictwa.

I na koniec krótka refleksja, dotycząca likwidacji ZGKiM w Lubomierzu. Mam świadomość, iż zdania wśród mieszkańców były podzielone, ale dziś mam pewność, że postąpiliśmy słusznie. Wszyscy pracownicy otrzymali propozycję pracy, zadania nadal są realizowane i co ważne w lepszym standardzie, bez podnoszenia cen.

ZESTAWIENIE CEN WODY I SCIEKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W WYBRANYCH GMINACH W 2014R.

Lp.

gmina

woda

ścieki

razem

uwagi

1.

Lubomierz

2,94

3,32

6,26

bez dotacji z budżetu Gminy

2.

Gryfów Śląski

3,63

5,75

8,02

 

3.

Mirsk

2,31

4,78

7,09

 

4.

Wleń

4,22

6,20

10,42

 

5.

Lwówek Śląski

3,58

4,31

7,89

 

6.

Stara Kamienica

19,50

29,70

49,20

Dopłata z budżetu Gminy:

Woda – 15 zł/m

Ścieki – 20 zł/m

7.

Jeżów Sudecki

7,66

12,06

19,06

 

 

Trudny problem gospodarki mieszkaniowej został w bezpośrednim moim zainteresowaniu. Mało kto z Państwa wiedział, iż działalność Zakładu Budżetowego musiała być dotowana z budżetu Gminy, a  dziś oszczędności z tego tytułu możemy przeznaczyć na remonty  mieszkań oraz rozważamy możliwość obniżenia podatków lokalnych dla wszystkich mieszkańców.

Lubomierz gminą rozwoju (WIDEO)

Przed sześcioma laty mieszkańcy Lubomierza, który jest architektoniczną perełką regionu, zaufali obecnym władzom Gminy stawiając na nowoczesność i rozwój. Samorządowcy z Burmistrzem Wiesławem Ziółkowskim na czele ich nie zawiedli, przez co Lubomierz znajduje się w czołówce najszybciej rozwijających się gmin wiejsko- miejskich w regionie

O inwestycjach w materiale przygotowanym przez TVK Komsat opowiada Burmistrz Lubomierza Wiesław Ziółkowski -wejdź

www.lubanski.eu

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziółkowski
16 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Joachima, Nory, Stefana
Wirtualny spacer
Atrakcje turystyczne
Izery - aplikacja mobilna
Gmina Lubomierz przyjazna turystom!
Perły Samorządu 2016
Lider Rozwoju Regionalnego 2016
Internetowa wizytówka gmin czesko-polskiego pogranicza
Kalendarz imprez
Lubomed
Rehabilitacja Popielówek
IZERY
Schronisko
Związek Gmin KWISA
PARTNERSTWO IZERSKIE
Związek Powiatów Polskich

Strona internetowa została wykonana w ramach projektu pn. "Razem dla Gminy Lubomierz"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontakt:
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz,
Plac Wolności 1,
59-623 Lubomierz, pow. lwówecki, woj. dolnośląskie
tel.: 75 78 33 166, fax: 75 78 33 167, email: ugim@lubomierz.pl, http://lubomierz.pl

Konto: Bank Spółdzielczy 81 8384 1022 0000 0811 2000 0007, przy przelewach z zagranicy należy dopisać BIC-GBWCPL.PP

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 16.00,
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30,
piątek 7.00 - 15.00
Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Ziółkowski przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 12.30 do 16.00.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x