Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Opłata - III rata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przypominamy Przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 30 września 2023 r. należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność prosimy uiścić na konto Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz:

Bank Spółdzielczy: 81 8384 1022 0000 0811 2000 0007 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rata II

lub

 w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności