Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
Powróć do: Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o.,

ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz