Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – NR 112590D I CZĘŚCI DROGI NR 112593D (DROGA WOJCIECHÓW – POPIELÓWEK)

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – NR 112590D I CZĘŚCI DROGI NR 112593D (DROGA WOJCIECHÓW – POPIELÓWEK)

Przedmiotem zadania jest przebudowa dróg gminnych – nr 112590D i części drogi nr 112593D o długości 2474 m.  Drogi planowane do przebudowy łączą dwie miejscowości Wojciechów i Popielówek. Stanowią połączenieod drogi powiatowej nr 2524D i wojewódzkiej nr 297 z Wojciechowa przez Popielówek -drogą powiatową nr 2535D- do drogi krajowej nr 30 relacji Jelenia Góra – Zgorzelec do przejścia granicznego w Jędrzechowicach. Droga ta stanowi znaczny skrót – połączenie wschodniej części gminy z drogą krajową nr 30 – poprawiając sieć dróg na terenie gminy Lubomierz. Droga posiada nawierzchnię tłuczniową, która posiada liczne ubytki i jest zdeformowana. Obecny stan nawierzchni powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla jej użytkowników.

W ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – nr 112590D i części drogi nr 112593D” planowane jest wykonanierobot przygotowawczych, wzmocnienie warstw konstrukcyjnych drogi, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia drogi oraz roboty wykończeniowe.

Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.

Gmina Lubomierz w dniu 10.12.2021 r. podpisała umowę na roboty budowlane z firmą Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo. o.ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Górana kwotę 1 420 950,32 zł.

Dofinansowanie: 1 006 073,47 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 437 247,82 zł