Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Wojciechów

Wieś posiada średniowieczny, układ urbanistyczny. Obiektem górującym nad Wojciechowem jest barokowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja wzniesiony w latach 1786-89. Jest to jednonawowa budowla wzniesiona na rzucie czworoboku z wieżą od południa. Czteroprzęsłowa nawa sklepiona została kolebką na gurtach podpartych przyściennymi pilastrami. Prezbiterium przykryte jest sklepieniem żeglastym. We wnętrzu znajdują się trzy barokowe ołtarze, kamienna chrzcielnica z 1788 r. olejne obrazy drogi krzyżowej z drugiej połowy XVIII wieku, a w zakrystii późnogotycka, rzeźbiona w drzewie Madonna z dzieciątkiem. Oprócz kościoła w Wojciechowie znajduje się 30 krzyży przydrożnych i kapliczek słupowych z XVIII i XIX wieku. Dawniej wytwarzano tu wodę mineralną w oparciu o istniejące źródło Hanna. Była cegielnia, tartak dwie kuźnie oraz restauracja. Na wschód od Wojciechowa na górze Rozwalisko (442m) znajduje się komin bazaltowy.