Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

"Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu”

„Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu”.

Gmina Lubomierz w dniu 09.03.2022r. przystąpiła do realizacji projektu pn „Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu”.

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, jakim jest Lubomierskie Centrum Kultury w Lubomierzu.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 200 000, 00 PLN 

Zakres zadań termo modernizacyjnych, przewidzianych do realizacji będzie obejmował: modernizację instalacji c.o. (wymiana pieca węglowego na pompę powietrze-woda, grzejniki z termoregulacją); ocieplenie stropów poddasza; ocieplenie podłogi na gruncie; wymianę okien wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych oraz luksferów; wymianę drzwi zewnętrznych; zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynku; wymiana oświetlenia na LED z zastosowaniem czujników obecności; wymiana pokrycia dachu wraz z usunięciem, zakupem i montażem nowej instalacji odgromowej – jako elementem odtworzeniowym. Projekt zakłada również zastosowanie komponentów zarządzania energią, które pozwolą na bardziej racjonalne wykorzystanie wytworzonego ciepła oraz zredukują ilość potrzebnej energii elektrycznej. Ponadto za sprawą elementu edukacyjnego użytkownicy obiektu zostaną poinformowani o tym jak niska emisja wpływa na środowisko i jakie działania mogą wprowadzić, aby jej zapobiegać.

23121