Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
Powróć do: Gospodarka odpadami

Analiza gospodarki odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę sporządza się zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 9tb ustawy.

Pliki do pobrania:

Analiza gospodarki odpadami za 2014 r.
Format: docx, 206.94 kB
Analiza gospodarki odpadami za 2015 r.
Format: docx, 206.32 kB
Analiza gospodarki odpadami za 2016 r.
Format: docx, 206.3 kB
Analiza gospodarki odpadami za 2017 r.
Format: docx, 206.42 kB
Analiza gospodarki odpadami za 2018 r.
Format: docx, 55.43 kB
Analiza gospodarki odpadami za 2019 r.
Format: docx, 55.99 kB
Analiza gospodarki odpadami za 2020 r.
Format: docx, 56.33 kB
Analiza gospodarki odpadami za 2021 r.
Format: doc, 131.5 kB