Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Chmieleń

Wieś leży ok. 4 km na południe od Lubomierza na trasie Jelenia Góra - Zgorzelec pomiędzy Przedgórzem Rębiszowskim a Wzniesieniami Radoniowskimi na wysokości (380 -460 m) Kościół parafialny św. Mikołaja wybudowany został w XV w. w stylu gotyckim przebudowany w 1705 r. raz 1864 r. We wnętrzu znajdują się renesansowe płyty nagrobne z 1695 r. oraz barokowe i klasycystyczne wyposażenie: ołtarz, chrzcielnica, ambona, witraże, rzeźby i obrazy. Obok kościoła znajduje się cmentarz otoczony XVIII wiecznym murem z bramą wjazdową oraz domem pogrzebowym z XIX w. We wsi uwagę zwracają domy o konstrukcji przysłupowej z XVIII i XIX w. Jest tu też sporo kapliczek i figurek przydrożnych (29) Przez Chmieleń przebiega niebieski pieszy szlak turystyczny z Rębiszowa do Lwówka.