Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

MALUCH + 2021

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM MALUCH + 2021

 

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

 

 

DOFINANSOWANIE: 51 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 410 215,22 zł

 

Opis zadania:

Gminie Lubomierz przyznano środki z budżetu państwa, z przeznaczeniemna realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmiw wieku do lat 3, tj. zapewnienie funkcjonowania 25 miejsc opiekiutworzonych przez Gminę z udziałem Programu "MALUCH+ 2021" w Żłobku Gminnym „Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie, Wojciechów 35, 59-623 Lubomierz