Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Milęcice

Mała wieś leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie Lubomierza. Ślady pierwszego osadnictwa pochodzą sprzed trzynastego wieku, jest to cmentarzysko obronne oraz ślady szybów i wyrobisk górniczych oraz fragmenty urządzeń służących do płukania złota. We wsi znajdował się wiatrak oraz jak podają źródła z 1307 roku, klasztor męski. Na północno zachodnim krańcu wsi wśród łąk położone jest grodzisko średniowieczne z XIII wieku cenny zabytek archeologiczny. Przy dawnej stacji kolejowej Pławna Górna znajduje się wapiennik. Do dziś zachował się w bardzo dobrym stanie piec do wypalania wapna. W bezpośrednim otoczeniu pieca można podziwiać pokaźne, malownicze wyrobisko, z którego pozyskiwano surowiec do produkcji wapna. Przez Milęcice przebiega niebieski szlak turystyczny z Rębiszowa do Lwówka.