Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBOMIERZ

Wartość przedsięwzięcia: 2 379 650,00 PLN

 

Dotacja NFOŚiGW:  1 473 014,00 PLN

 

Pożyczka NFOŚiGW:  163 668,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000, 00 PLN 

Logo NFOSIGW
 
 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Opis zadania

 

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Lubomierzu znajdującego się przy Placu Wolności 1 .

Planowana inwestycja dotyczy remontu fragmentów obiektu, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń.

Zakres prac obejmuje:

- modernizację instalacji C.O. z montażem pompy ciepła;

- ocieplenie stropodachu;

- wymianę okien i drzwi;

- modernizację oświetlania;

- instalację systemu zarządzania energią.

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji organiczne emisji CO2. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022roku.