Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Modernizacja energetyczna budynku zespołu klasztornego z Internatem w Lubomierzu - z budżetu NFOŚiGW

Dzięki dotacjom i pożyczkom ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW dawny klasztor sióstr benedyktynek, a obecnie Internat wchodzący w skład Zespołu Klasztornego w Lubomierzu przy Placu Kościelnym 5, ulegnie kompleksowej termodernizacji. Planowana inwestycja dotyczy remontu fragmentów obiektu i w żaden sposób nie zmieni jego obecnego charakteru, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń.

  
Wartość przedsięwzięcia:    11 580 870,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW:    7 539 271,00 PLN
Pożyczka NFOŚiGW:    837 697,00 PLN

 

Roboty budowalne będą obejmowały:

  • modernizację przegród zewnętrznych: dachu, stropów, ścian,
  • wymianę okien zewnętrznych,
  • wymianę drzwi zewnętrznych,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (w części pomieszczeń),
  • modernizację systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą kotła oraz wykorzystaniem OZE: pompy ciepła, a także zastosowanie systemu zarządzania energią,
  • modernizacja oświetlenia.
Pierwsze prace odbywają się już teraz.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, której galeria będzie na bieżąco aktualizowana w miarę postepów prac: