Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Modernizacja energetyczna budynku zespołu klasztornego z internatem w Lubomierzu

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

 

 

 

DOFINANSOWANIE: 1 500 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 11 580 000,00 zł

 

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU ZESPOŁU KLASZTORNEGO Z INTERNATEM W LUBOMIERZU

 

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną zabytkowego budynku ZespołuKlasztornego z Internatem w Lubomierzu.

Planowana inwestycja dotyczy remontu fragmentów obiektu, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń.

W ramach robót budowlanych przewiduje się:

- modernizację przegród zewnętrznych: dachu, stropów, ścian,

- wymianę okien zewnętrznych,

- wymianę drzwi zewnętrznych,

- wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (w części pomieszczeń),

- modernizację systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą kotła oraz wykorzystaniem OZE: pompy ciepła, a także zastosowanie systemu zarządzania energią,

- modernizacja oświetlenia,

- wykonanie nowej elewacji budynku,

- wykonanie kablowego przyłącza energetycznego,

- wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla całego obiektu,