Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Popielówek

Najmniejszą wsią w gminie jest Popielówek, który przez stulecia był enklawą protestantów. Po 1740 r. we wsi wybudowano zbór protestancki z domem parafialnym. Wieś posiada wiele atrakcji m.in. na wzgórzu, w odległości 400 m od szosy znajduje się Madonna i św. Nepomucen, figury odkute są w piaskowcu i pochodzą z XVIII wieku. W górnej wsi stoi późnogotycki kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej z pierwszej połowy XVI wieku dwukrotnie przebudowywany (w 1766 roku i na przełomie XIX i XX wieku). W świątyni zachowała się ambona oraz rzeźbiona drewniana chrzcielnica z końca XVIII w. Obok kościoła znajduje się cmentarz z XVI wieku typu atrium scclessium otoczony murem z XVIII/XIX wieku z bramą zamkniętą łukiem półkolistym. Wieś może być wspaniałym miejscem wypoczynku z dala od zgiełku i ruchliwych dróg oraz wspaniałą bazą wypadową w góry.