Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku

W ramach Programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Gmina Lubomierz otrzymała pomoc finansową na realizację projektu pt.: „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku".
Dnia 06 lipca 2022 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację przez Gminę Lubomierz ww. zadania.

Całkowita wartość projektu wynosi 259 832,58 zł, natomiast przyznana kwota dofinansowania to 40 000,00 zł.