Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Remont klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu w Zespole Klasztornym w Lubomierzu.

Gminie Lubomierz przyznano środki z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju infrastruktury domów kultury  na zadanie pod nazwą: Remont klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu w Zespole Klasztornym w Lubomierzu. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa stropu pomiędzy salami, instalacje elektryczne i przeciwpożarowe, tynki wewnętrzne i remont scen.