Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Wykaz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie Gminy Lubomierz