Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Nowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników !!!

Uwaga! Od sierpnia 2023 roku wprowadzone zostały nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym!

Bez zmian pozostaje dotychczasowy limit dot. użytków rolnych oraz średniej rocznej liczby DJP bydła.

Wprowadzone zostały dodatkowe limity dla hodowców świń, kóz, owiec i koni 

Na wniosek producenta rolnego Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyda zaświadczenie o średniej rocznej liczbie świń, owiec i kóz. Hodowcy koni w sierpniu 2023 roku otrzymają limit na konie na podstawie oświadczenia złożonego pod odpowiedzialnością karną. Hodowca koni musi sam obliczyć średnią roczną liczbę koni będącą w jego posiadaniu w 2022 roku. W tym celu należy zapoznać się z załącznikiem do ustawy gdzie zostały określone współczynniki przeliczeniowe sztuk koni (informacja o przeliczeniu została również umieszczona w zakładce pliki do pobrania -> podatki -> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Producenci rolni, którym zwiększy się limit w związku z posiadanymi „nowymi” zwierzętami tj. kozy, owce, świnie i konie MUSZĄ złożyć jednocześnie dwa wnioski- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni wraz z pozostałymi dokumentami tj. wykazem faktur, formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de mini mis w rolnictwie i rybołówstwie, zaświadczeniami z ARiMR (w przypadku hodowli kóz, owiec i świń) i w przypadku hodowców koni oświadczenia o DJP koni. 

Wszystkie druki dostępne są na stronie bip.lubomierz.pl w zakładce pliki do pobrania. 

Link do dokumentów.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności