Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Kwalifikacja wojskowa 2024 r.

1 lutego na terenie całego kraju rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia br.

Na terenie powiatu lwóweckiego kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 12.02.2024 r. i potrwa do 23.02.2024 r. 

Dla gminy Lubomierz kwalifikacja będzie prowadzona w dniach 21 -22.02.2024 r. W tym czasie mężczyźni urodzeni w 2005 roku oraz mężczyźni, którzy nie stawili się na kwalifikacje w latach ubiegłych, którzy są zameldowani na terenie gminy Lubomierz, mają prawny obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Lwówku Śląskim przy ul. Henryka Brodatego 1 (Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim) w celu nadania im właściwej kategorii przydatności do służby.

Osoby objęte kwalifikacja wojskową dostają imiennie wezwane do stawienia się przed Komisją. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Przypominamy, że od 2009 roku służba wojskowa nie jest już obowiązkowa, co oznacza, że do wojska wstępują tylko ci, którzy tego chcą.

Głównym celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydania wojskowych dokumentów osobistych. Nie zmienia to jednak faktu, że na każdym wezwanym spoczywa obowiązek stawienia się przed powiatową komisją lekarską, pod groźbą grzywny, a także przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lwówku Śląskim pracuje od dnia 12.02.2024 r. do dnia 23.02.2024 r. w godzinach od 8:00 – 14:00,  tel. 781 789 972.

Więcej o kwalifikacji wojskowej na stronie: www.wojsko-polskie.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności