Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

LXXIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz odbędzie się dnia 25 stycznia 2024 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie LXXIX Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Bezrobocie w Gminie Lubomierz – możliwości aktywizacji osób.

4. Dyskusja.

5. Ocena stanu opieki zdrowotnej.

6. Dyskusja.

7. Przygotowanie Gminy do sytuacji kryzysowych.

8. Dyskusja.

9. Przyjęcie protokołu  z  LXXVIII  Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.

10. Przedstawienie wniosków wypracowanych przez komisje stałe Rady MG Lubomierz na posiedzeniach  w miesiącu styczniu  br.

11. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w okresie między sesjami.

12. Dyskusja.

13. Informacja z pracy Radnego Powiatowego w okresie między sesjami.

14. Dyskusja.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:    

  -  uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Lubomierz na rok 2024.    

16. Zapytania i interpelacje.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

                             (-)  Michał Pater 

  

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności