Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

LXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, odbędzie się dnia 9 listopada 2023 roku o godz. 14:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmian budżetu na 2023 rok.

4. Zamknięcie obrad sesji.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności