Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Rozstrzygnięcie - Inicjatywa lokalna II półrocze 2022 r.

Burmistrz Gminy i Miasta informuje, o rozstrzygnięciu naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na II półrocze 2022 r.

Lp.

Nazwa wniosku

Przyznana kwota

1.

OSP Golejów

Remont dachu na budynku remizy OSP w Golejowie

7000,00 zł

2.

Sołectwo Pasiecznik

Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Pasieczniku

2 971,69 zł

3.

Alicja Nawojczyk, Marek Ciereszko, Grzegorz Nawojczyk

Modernizacja mostu drewnianego w miejscowości Chmieleń - kolejny etap (most w ciągu działki drogowej gminnej - dojazd do posesji nr 144)

5000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza

Lubomierska Jesień 2022

1 300,00 zł

5.

Klub Seniora Nie Ma Mocnych

Wszystkie drogi prowadzą do Lubomierza

1000,00 zł

6.

Sołtys, Rada Sołecka Maciejowca

Bezpieczny plac zabaw

4000,00 zł

7.

M. Walczak, J. Lawin, R. Czesnowska

Wystawa Ślązaków i Koników Polskich 2022

2000,00 zł

8.

Sołectwo Milęcice

Warsztaty Świąteczne w Milęcicach

300,00 zł

 

Suma:

23.571,69 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności