Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Spotakanie informacyjne Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz 

prowadzący Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Lubomierz, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych,

na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26.01.2024 roku.

Dogodna godzina zostanie ustalona z zainteresowanymi.

W związku z tym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 757833166 wew. 41,

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: czystepowietrze@lubomierz.pl.

 

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjenci 

Budynki jednorodzinne (Realizacja programu: lata 2018-2029, podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.):

osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego
osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:

uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1894 zł - w gospodarstwie wieloosobowym
2651 zł- w gospodarstwie jednoosobowym
uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 1090 zł - w gospodarstwie wieloosobowym
 1526 zł- w gospodarstwie jednoosobowym


Na co można uzyskać dofinansowanie:

          Dokumentacja:

1.1.  Audyt energetyczny - tylko budynki jednorodzinne

1.2.  Dokumentacja projektowa

1.3.  Ekspertyzy - tylko budynki jednorodzinne

 

          Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

2.1.  Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

2.2.  Pompa ciepła powietrze/woda

2.3.  Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

2.4.  Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

2.5.  Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

2.6.  Kocioł gazowy kondensacyjny

2.7.  Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu

2.8.  Kocioł olejowy kondensacyjny

2.9. Kocioł zgazowujący drewno (do 30 czerwca 2023 r.)

2.10. Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

2.11. Kocioł na pellet drzewny (do 30 czerwca 2023 r.)

2.12. Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

2.13. Ogrzewanie elektryczne

2.14. Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

2.15. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

2.16. Mikroinstalacja fotowoltaiczna

 

           Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

3.1.  Ocieplenie przegród budowlanych – tylko budynki jednorodzinne

3.2.  Stolarka okienna

3.3.  Stolarka drzwiowa

 

Więcej informacji:

https://wfosigw.wroclaw.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności