Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
Powróć do: Projekty unijne

Projekt „ZDALNA SZKOŁA” i „ZDALNA SZKOŁA +” w 2020r.

Projekty „ZDALNA SZKOŁA” i „ZDALNA SZKOŁA +”

 

W połowie maja 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „ZDALNA SZKOŁA+”, w którym jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogły uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego nauczycielom i uczniom szkół podstawowych realizację kształcenia w trybie zdalnym.

To już drugi – od czasu ogłoszenia w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego – konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

Gmina Lubomierz otrzymała w tej edycji projektu „ZDALNA SZKOŁA” dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł. Kwota grantu w całości została przeznaczona na zakup 19 laptopów wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi i 10 routerów Wi-Fi z modemem LTE.

W ramach 2 edycji programu „ZDALNA SZKOŁA+” Gmina Lubomierz otrzymała dofinansowaniew wysokości 30.381,00 zł. Kwota grantu w całości została przeznaczona na zakup 17 laptopów wraz z oprogramowaniem i 8 zewnętrznych napędów optycznych.

W/w sprzęt został przekazany do dwóch szkół podstawowych z terenu gminy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu i Szkoły Podstawowej w Pławnej oraz szkoły ponadpodstawowej Zespołu Szkół w Lubomierzu dla których Gmina Lubomierz jest organem prowadzącym.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn.: ZDALNA SZKOŁA  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego i ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

 

Realizacja projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci  Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Gmina Lubomierz realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn „ZDALNA SZKOŁA”

Celem projektu jest wsparcie szkół w zakresie prowadzenie zdalnego nauczania

Dofinansowanie projektu z UE: 60 000,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

 

Realizacja projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Gmina Lubomierz realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn „ZDALNA SZKOŁA+”

Celem projektu jest wsparcie szkół w zakresie prowadzenie zdalnego nauczania

Dofinansowanie projektu z UE: 30 381,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl