Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

LEPSZY START

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta  Lubomierz informuje, że w latach 2019 – 2021 realizowany jest projekt pn. „Lepszy start – rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.

Projekt realizowany jest w powiecie Lwóweckim na terenie miejsko-wiejskiej gminy Lubomierz i obejmuje on Szkołę Podstawową Lubomierz, Szkołę Podstawową Pławna oraz Zespół Szkół w Lubomierzu i ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 95% uczniów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami - poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w każdej ze szkół, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano:

Szkoła Podstawowa w Lubomierzu:

Dla uczniów:

  • Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla uczniów oraz wyposażenie szkolnych pracowni  – zajęcia z matematyki, przyrody, chemii, geografii, fizyki i biologii.
  • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe – zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z j. angielskiego – rozbudzanie zainteresowania przedmiotem; zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki , rozbudzanie zainteresowania przedmiotem.
  • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  – zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne, zajęcia terapii pedagogicznej, trening uważności Mindfulness.
  • Korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

Dla nauczycieli:

 • Szkolenia w zakresie – wykorzystania w nauczaniu e-podręczników, pracy z uczniem z SPE, podnoszenia kompetencji cyfrowych i obsługi urządzeń cyfrowych, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, wykorzystania zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

 

Szkoła Podstawowa w Pławnej:

 Dla uczniów:

  • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe  – zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego,  zajęcia rozwijające z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z j. niemieckiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia z kreatywnego myślenia.
  • Zajęcia dla uczniów oparte na metodzie eksperymentu  oraz wyposażenie szkolnych pracowni – zajęcia z matematyki, chemii, geografii, biologii, fizyki i przyrody.
  • Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z  uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  – zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne.
  • Korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

Dla nauczycieli:

 • Szkolenia w zakresie – kształtowania umiejętności i właściwych postaw uczniów, pracy z uczniem z SPE, obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Zespół Szkół w Lubomierzu :

  • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe – zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z j. angielskiego – rozbudzanie zainteresowania przedmiotem; zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z  j. niemieckiego ,  zajęcia rozwijające z j. niemieckiego - rozbudzanie zainteresowania przedmiotem, zajęcia wyrównawcze z matematyki.
  • Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla uczniów oraz wyposażenie szkolnych pracowni  – zajęcia z matematyki „Z matematyką na TY”, chemii, geografii, fizyki „Zrozumieć świat”  i biologii.
  • Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna – zajęcia socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne.
  • Korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych – zajęcia rozwijające w zakresie informatyki i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

 

Dla nauczycieli:

Szkolenia w zakresie – kształtowania umiejętności i właściwych postaw uczniów, wykorzystania metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,  działań służących poprawie kompetencji wychowawczych, obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,  edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.