Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
Powróć do: Projekty unijne

REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

 

„REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii"


Gmina Lubomierz pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 na realizację projektu „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”. Do projektu przystąpiło 13 partnerów z terenu pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii: jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowo-badawczych. Projekt był realizowany w latach 2018 - 2020. Partnerem wiodącym projektu jest Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Stowarzyszenie Instytut ekologicznego rozwoju przestrzennego w Leibniz) Uniwerstytet Techniczny w Dreźnie (Międzynarodowy Instytut Szkoły Wyższej w Zittau) partnerami projektu są: Województwo Dolnośląskie, Miasto Bautzen, Miasto Bolesławiec, Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH, Gmina Gryfów Śląski, Miasto Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Lubomierz, Miasto Reichenbach OL., Miasto Żary o statusie miejskim i Miasto Zittau. Realizacja projektu miała na celu przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój turystyki kulturowej w obrębie historycznego centrum miasta. W efekcie nastąpić ma zwiększenie zainteresowania turystów krajowych i zagranicznych lubomierską starówką. W ramach projektu zrewitalizowano park miejski przy placu kościelnym poprzez prace porządkowe i uzupełnienie nasadzeń zieleni oraz dodatkowe ławki i kosze na śmieci. Mieszkańcy i turyści wzięli udział w imprezach, podczas których odbywały się koncerty, gry miejskie, pokazy rzemiosła artystycznego, wystawa oraz jarmark produktów lokalnych.


Całkowita wartość projektu: 1 033 521 euro, w tym Gmina Lubomierz: 33 612,21 euro.

Strona internetowa projektu „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”

http://revival.ioer.eu/pl/ 

Reportaż z przebiegu obchodów dnia św. Maternusa patrona miasta w dniu 13.09.2020r.

Emisja koncertu muzyki dawnej zespołu Rocal Fuza