Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Efekty realizacji działań PROW 2014-2020 na terenie LGD Partnerstwo Izerskie

Efekty realizacji działań PROW 2014-2020 na terenie LGD Partnerstwo Izerskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie swoim zasięgiem obejmuje 18 gmin Pogórza Izerskiego. W latach 2016-2023 na obszarze LGD w ramach celu pierwszego LSR „Obszar Partnerstwa Izerskiego rozwinięty gospodarczo” celu szczegółowego 1.1. Obszar o rozwiniętej przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska realizowane były działania PROW 2014-2020, które dotyczyły:

·         Podejmowania działalności gospodarczej

·         Rozwoju działalności gospodarczej

·         Tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego

W ramach celu drugiego „Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim” realizowane były działania skierowane do mieszkańców obszaru poprzez:

ü  cel szczegółowy 2.1 Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność Partnerstwa Izerskiego:

2.1.1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej

2.1.2 Współpraca i partnerstwo w oparciu o lokalne zasoby

2.1.3 Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej

2.1.4 Działania administracyjno- informacyjne prowadzone przez biuro LGD

ü  cel szczegółowy 2.2. Ochrona lokalnych zasobów

2.2.1. Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby

ü  cel szczegółowy 2.3. Promocja regionu i jego walorów

2.3.1 Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby

 

Projekty wybierane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR, zarówno w tematyce przedsiębiorczości jak i aktywności społeczności lokalnej. Kryteria wyboru w ramach przedsiębiorczości dotyczyły przede wszystkim innowacyjności, która oceniana była w skali miejscowości, gminy lub całego obszaru LGD. Ponadto ważnym kryterium było zastosowaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu, oraz ocena przynależności do grupy defaworyzowanej. Do grup defaworyzowanych zdiagnozowanych na obszarze LGD zaliczamy kobiety, osoby młode do 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia oraz bezrobotnych. Beneficjent mógł otrzymać punkty za przynależność do grupy defaworyzowanej, bądź za deklarację, że zatrudni osobę, stworzy miejsce pracy dla osoby ze wskazanej grupy.  Punkty przyznawane były również za wkład własny w realizację projektu, czy wykorzystanie lokalnych zasobów.  Na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie w ramach naborów związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej zostało zrealizowanych już 50 projektów, natomiast 34 są jeszcze w trakcie realizacji. Wśród projektów znalazły się operacje związane z rozwojem turystyki, bazy noclegowej mi.in domki, jurty, pokoje, apartamenty do wynajęcia oraz rozwój bazy gastronomicznej: smażalnia ryb, cukiernie. Projekty dotyczyły także rozwoju usług dla społeczności: m.in. salony urody, usługi budowlane, stolarskie, projektowe, fizjoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne i warsztatowe, myjnia samochodowa. Projekty innowacyjne na skalę obszaru LGD to m.in. komora hiperbaryczna, pracownia dendrologiczna, usługi dronem, pracownia protetyczna 3D, pracownia sensoryczna, gabinet fizjoterapii stomatologicznej, gabinet biorezonansu, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, leśna baza edukacyjna dla dzieci.   Powstały nowe atrakcje turystyczne regionu np. wake park, park linowy, stanica wędkarska, wyciąg narciarski, wypożyczalnie sprzętu turystycznego (m.in. rowery, sprzęt wędkarski itp.)

W ramach rozwoju działalności gospodarczej w trakcie realizacji jest jeszcze 9 wniosków, zakończono już 10 operacji w tym zakresie. Firmy z obszaru LGD rozwijały swoją działalność poprzez rozbudowę już oferowanych usług a także tworząc nową ofertę: powstała wytwórnia lodów naturalnych, Alpakolandia czyli miejsce do rekreacji i wypoczynku wśród zwierząt, utworzono linię produkcyjną do peletu.

Została wybudowana siedziba firmy zajmującej się fotowoltaiką oraz nowoczesny innowacyjny ośrodek zdrowia, sala bankietowa i pokoje do wynajęcia, hala produkcyjna, restauracje oferujące produkty lokalne.  Zakończony został projekt dotyczący utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego, który powstał w Świeradowie-Zdroju. Inkubator posiada bogatą ofertę dla lokalnej społeczności, począwszy od przetwórstwa lokalnych produktów (owoce, warzywa), wytwarzanie opłatków, tłocznię olejów i soków.

W ramach działań związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na obszarze LGD zostało zrealizowanych 24 projekty, 14 operacji jest jeszcze w trakcie realizacji. Były to projekty związane z budową ścieżek rowerowych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wiat i altan rekreacyjnych. Powstał skatepark oraz przystanie dla turysty, centra wsi oferujące miejsce do odpoczynku, rekreacji zarówno dla turystów jak i mieszkańców obszaru.

Prace konserwatorskie lub restauratorskie przeprowadzono w 6 obiektach zabytkowych, zadania zostały zrealizowane i rozliczone w 100%. W ramach działań związanych z ochroną środowiska i lokalnych zasobów zgodnie z założeniami strategii zostały zrealizowane i rozliczone 3 projekty obejmujące rewitalizację parków na obszarze LGD.  Zrealizowany został projekt własny „Izerska Marka Lokalna”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się projekty grantowe, skierowane do organizacji pozarządowych, w ramach, których przeprowadzono cztery nabory wniosków:

·         Projekty grantowe dotyczące przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: grant 1. Doposażenie działalności zespołów folklorystycznych, lokalnych itp.;

grant 2. Animacja czasu wolnego, współpraca międzysektorowa, oferta na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału miejsc integracji społecznej

·         Projekt grantowy dotyczący przedsięwzięcia „Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby

Grant 3.Platformy internetowe, pakiety turystyczne, publikacje, targi lokalne itp.

·         Projekt grantowy dotyczący przedsięwzięcia „Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej”

grant 4. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

W ramach grantu pierwszego zostało zrealizowanych przez organizacje pozarządowe z obszaru LGD  25 projektów, których celem była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez doposażenie podmiotów działających w sferze kultury i społecznej.

Grant drugi został zrealizowany przez 24 organizacje pozarządowe z obszaru LGD. Celem projektu była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów.

Celem grantu trzeciego było promowanie obszaru objętego LSR poprzez tworzenie i rozwój oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby. Beneficjentami operacji było 14 organizacji pozarządowych z obszaru LGD.

balon 

baran dron mielniczyn pelet przyczepa 

 spichlerz 

pasek_z_podpisem 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.